Prováděné výkony

Komplexní péče v oblasti ORL včetně vyšetření sluchu a rovnováhy

Endoskopie

Vyšetření ultrazvukem

RTG vyšetření v budově

Odběr mikrobiologického materiálu

Terapie laserem

Malé operační výkony v oblasti ORL a odstraňování kožních lézí

Preventivní péče pro firmy s rizikem hluku, vstupní a výstupní prohlídky