• Ušní, nosní, krční ordinace s aplikací moderních vyšetřovacích metod a výborným technickým vybavením.
  • Lékaři s atestací II. stupně v oboru, s diplomy celoživotního vzdělávání a mnoholetými praktickými zkušenostni v oboru.
  • Ošetření pro pacienty všech věkových kategorií, vlídný přístup
    k dětem a seniorům.
  • Komunikace s pacienty je možná v českém, anglickém, německém a ruském jazyce.